onsdag 14. oktober 2009

Verdig liv, verdige aktivitetar.
Kva er vel som når ein kjær nabo ser innom?
Restar frå middagen hadde me og..


I eigen heim.
Ein vakker haustdag set me ikkje inne !


Over grytene har ho stått før....

Stadig dekorert rullator.
Heim i hagen etter forfriskningar!Det er nifst alt ein misser ved å flytta på institusjon. Det meste blir gjordt for deg. Det er eit lite stimulerande liv mange gonger. Normalaktivitetar. Det er eit ord eg brukar, og er oppteken av meininga i. Eg vil at mi kjære mor skal vera i livet. Få vera delaktig. Ho kan svært mykje... sjølv om adressa er endra.....

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar